כותרת

כותרת

דרישה חדשה בתקן ישראלי ת"י 1343" :צבעים ולכות -דרישות כלליות" להגבלת תכולת עופרת הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, בשיתוף עם משרד הבריאות, מבקשים להסב את תשומת ליבם של יצרנים, יבואנים והמוכרים צבעים ולכות על כניסתה לתוקף של מהדורה חדשה לתקן בהמשך להכרזת שר הכלכלה והתעשייה, עמיר פרץ, מיום 7 בפברואר 2019 ,על רשמיות המהדורה החדשה לתקן ת"י 1343" – צבעים ולכות – דרישות כלליות", מבקש הממונה על התקינה, איגור דוסקלוביץ, לתזכר את היצרנים, היבואנים והמוכרים צבעים ולכות, כי התקן הכולל דרישה להגבלת תכולת עופרת, נכנס לתוקף. המהדורה החדשה נכנסה לתוקפה לאחרונה, בינואר 2021 ולפיה תכולת העופרת בצבעים ולכות תוגבל ל -90ppb .ההגבלה חלה על כל סוגי הצבעים והלכות לרבות צבעים לתעשייה וצבעי רסס )ארוסולים(. מדוע נדרשת הגבלה על תכולת עופרת בצבע ובלכה? עופרת הינה מתכת רעילה וחשיפה ממושכת אליה, יכולה לגרום לפגיעה בבריאות הציבור. חשיפת הציבור לעופרת מהווה אחד ממוקדי הדאגה לבריאות הציבור העולמית והאו"ם אף הכריז על הגבלת עופרת בצבעים כיעד בינלאומי. יצוין כי ילדים רגישים במיוחד להשפעות העופרת, שעלולה לגרום נזקים שונים, בהם: נזק למוח ולמערכת העצבים, פגיעה בגדילה והתפתחות איטית, בעיות למידה ונזקים התנהגותיים. נוכח סיכונים אלו ולאור המלצת משרד הבריאות, הוחלט על עדכון התקן ת"י 1343 ולדרוש את הגבלת תכולת העופרת, כמקובל במדינות רבות בעולם. מה נדרש ממני כיצרן או יבואן או מוכר? ת"י 1343 משויך לקבוצת ייבוא מס' 2 . המשמעות היא כי על היבואנים חלה חובת בדיקת הדגם, עבור מוצרים אלו, אשר תתבצע אחת לשנתיים בכניסה לגבולות הארץ. בדיקת הדגם נועדה לוודא עמידת המוצר בדרישות התקן, הן לעניין תכולת העופרת והן לעניין סימון המוצר. לפיכך, מומלץ לבדוק טרם הבאת המוצר למדינת ישראל כי הוא עומד בדרישות התקן הרשמי החל עליו. על היצרנים המקומיים, חלה החובה לוודא התאמה לתקן רשמי. על מוכרים, חלה חובת עמידה בדרישות התקן הרשמי. לתשומת לבכם, סעיף 9(א( "חובת שמירה על תקן רשמי" בחוק התקנים, התשי"ג – 1953 ,אוסר לייבא/לייצר/לשווק מוצר שאינו מתאים לדרישות התקן הישראלי הרשמי. אי התאמת המוצר להוראות ודרישות התקן הרשמי מהווה עבירה על הוראות החוק.

x

#{title}

#{text}

#{price}